Archívum március, 2024 - tól

Ered

2024.03.04.-án íródott a A könyv után, Versek kategóriában Címkék: ,

óaranyos, zsíros nyomokat
varangyos vigyorok közt
gyűlöldösve hagyva,
bújdogál lelketlen lélekből
meglékelt lélekig
a létördög sudár törpe sarja

a szívbe szakadt Égivel
álarcos bolondokhoz szóló
szúró szerszám a szám,
ám az éles eszű maszknak
nincs igaza, se arca, se hite…
és még vágya sem övé igazán

akármi ürügyén irigyen,
mosoly sok kétség közt
szennyesen elejtve,
baráti romlottság bűnei,
mint kies kis embertelenség,
el lesznek felejtve

vihog az időtlen lárva,
családja van, garasa van…
gondos sok gondolata, alvilági kedve,
úgy jár kel pompásan,
akár az édenkertet dühödten feldúló,
sivárság sóvárgó láthatatlan medve

nem tudják mit cselekszenek…
dehogynem, tudják s akarják,
ácsoljunk keresztet!
és ácsol a hitetlen gyilkos nagy hitével,
ácsol, kit kietlen embertelenség
többé nem ereszthet

kéjbő vérbaj, nyugat,
bú bajszú létcsonk, nyugat,
sápatag rákkínban, nyugat,
keletet felejtve ugat,
kikelet, holt kelet, ugat,
kelet köd káromlón ugat

gyehenna katlanában a hazugságnak,
hol süvöltőn gőgöl a bűn somolya,
s hitem is bicsaklottan biceg,
Krisztust a középről kilökve,
rág mániák nyálcsorgató molya,
szárnyatlan fecském csak piheg

és áldás a gyermek,
általa fénylik s lélekzik az Isten,
dús dobogás, ki szeretetből ered,
bűntelen tavasza a létnek,
oly poklokat győző feltámadás,
mely Úrvérrel váltja meg,
s járja át csüggedten csermelylő ered

 

mg©2024. március 3.