Molnár Gábor

 

1978-ban születtem Nován. Iskoláimat Lentiben végeztem, majd Győrött jártam főiskolára. Jelenleg a Lenti Televízió munkatársa vagyok. A kétezres évtől írok verseket, melyeknek tengelyét az önvizsgálat és önkritika, a lélek rezdülései, szerelem, igazságkeresés, álomszerű metafizika alkotják. Jelenlegi verselési formám fokozatosan alakult, közben elmaradtak a címek, s idővel megjelentek a sűrített, archaikusnak tetsző, azonban mégis inkább érzelmi lobbanásokon összegyúrt szavak…

Verseim először a Pannon Tükör kulturális folyóiratban jelentek meg, valamint a Muravidéki Magyar Rádióban is lehetőségem nyílt a bemutatkozásra.

„Az embernek önmagából művet kell alkotnia,
hogy az örökben abban éljen. De a műnek nyitva
kell állnia, hogy aki be akar lépni, befogadja.”
                                                               Hamvas Béla