Parányi Jövő

2016.06.02.-án íródott a A könyv után, Versek kategóriában

parányi mag
a kozmikus méhben,
kisisten vár
az óceán mélyen

ártatlanul zuhanna
e kerengően meggyalázott sárba,
a szeretet hírével érkezne,
s lehetne a bűnösök közt,
bebörtönzött árva

hússzellem, húslélek, húsélet,
elhúslott tiszta volt akarat,
kísértőnk kísérőnk, ahrimán
emel itt felejtő falakat

maga ellen szalad a szó,
ha sebre lobban másban,
szívünk szakad szakadatlan,
az öles vágyak megfonáklott
labirintusában

hol kusza karmánk korhol,
az örvénylőben küzdelemmel lenni,
mert süllyedvén is fényre volna jó,
menni-menni-menni

várunkra várj Jövő,
míg erődért erődünk épül,
s mint ittlétünk valódi értelmét,
elküld tán az Ég,
szívünkhöz vendégül

mikor hős borsó csillagod,
ősöknek bűneit fejti le magáról,
ott lesznek szüleid,
s az angyalokkal őriztetett jászol

 

mg©2016. június 1.

 1. Orsós Mónika szerint:

  Adagio – Johann Sebastian Bach

 2. Orsós Mónika szerint:

  Szabó Lőrincz
  Igazság
  Hazugság harsonája, bolond
  törvény a puszta erő
  e földön, ahová
  meztelen húsból meztelenül
  dobott bennünket az isten:
  itt már minden valakié,
  itt már az erőt is előre
  szétosztották, s az egyenlő
  meztelenséget azonnal
  megszünteti a pénz:
  páncéllal védi örökösét
  s a másikat sorsára bízza.
  Nincs itt szabadság s vak az erő:
  talán a haszontalan, becstelen
  gyomlálja ki
  bérelt kezekkel a jót, a nemest,
  s ki tudja, nem a fegyveres silány
  pusztít-e millió különbet?
  Ne hirdessétek hát az erőt,
  az akármilyen diadalt,
  hanem
  a sose-voltat,
  az eljövendőt,
  az eddig örökké csak bebörtönözött
  új vezért, aki új szeretet,
  az új vezért, aki új erő,
  az új vezért, aki majd
  szabaddá kényszeríti az
  emberek és
  népek örök-nagy versenyét:
  hirdessétek a Teljes Igazság
  istenét, aki átveszi az idő
  legmodernebb harceszközeit, és,
  soha vissza nem rettenve a
  rettenetestől, ágyúkkal is
  felszereli jóakaratát:
  hirdessétek a mindenkiért
  hadba szálló világos erőt,
  amelynek ura
  elsöpri az irgalom
  laza rendjét, a véletlenek
  buta egyensúlyát,
  s vegye bár föl teremtő
  tisztaságára a pokol
  álarcát és égesse föl
  mindazt, ami
  szépet és jót tíz ezredév
  megalkotott: joga lesz
  rombolni, mert
  a felszabadított emberért
  ő újrakezdi az életet:
  és szent kard és szent trombitaszó
  csak úgy lehet, ha Érte küzd
  a szolga tett!